Outro - wychodzimy poza schemat

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej szansom i zagrożeniom, przed którymi stanie ludzkość w bliższej i dalszej przyszłości. Jeszcze do 15 stycznia można zgłaszać chęć swojego udziału! Poniżej więcej informacji.

__________________________________

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na dwudniową konferencję naukową zatytułowaną "Szanse i zagrożenia dla ludzkości". Odbędzie się ona w dniach 20-21.02.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.

💻 📱

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę szans i zagrożeń jak najbardziej dopuszczamy w sposobie interpretacji ogólnej, jak i odwołując się do konkretnych przykładów. Czymś wartościowym może być analiza zagadnień w skali globalnej lub regionalnej. Zainteresowani jesteśmy referatami odnoszącymi się do szans i zagrożeń, szczególnie dotyczących:

 • kwestii praw zwierząt,
 • kwestii medycznych,
 • kwestii psychologicznych,
 • kwestii prawnych i politycznych,
 • kwestii energetycznych i klimatycznych,
 • kwestii ekonomicznych,
 • kwestii społecznych,
 • kwestii urbanistycznych,
 • kwestii historycznych,
 • kwestii środowiskowych,
 • kwestii międzynarodowych,
 • kwestii przestępczości,
 • kwestii transportowych,
 • kwestii żywnościowych,
 • kwestii mieszkaniowych,
 • sytuacji demograficznej i rodzinnej,
 • szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu,
  dost
  ępu do edukacji

i innych.

 • Abstrakty należy przesyłać do 15 stycznia przez formularz.
 • Formularz rejestracyjny:
  https://forms.gle/VLMkHRQJvE2oXQfL8
 • Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
  abstrakty prosimy wysy
  łać w dwóch plikach: doc oraz pdf,
 • prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji,
 • abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków,
 • prosimy o załączenie bibliografii.
 • Program konferencji zostanie przedstawiony do 30 stycznia 2021.
 • Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 25 stycznia 2021.
 • Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła, podpisem prezesa

oraz przewodniczącego komitetu.

 • Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty!
 • Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!
 • Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
  Zapraszamy,


Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Konferencja 

07 stycznia 2021

Strona główna

Wróć do artykułów